ซื้อบัตรของขวัญ

บัตรของขวัญนี้จะถูกส่งทางอีเมลไปยังผู้รับหลังจากที่คุณได้รับการชำระเงินแล้ว.

ฉันเข้าใจว่าบัตรของขวัญไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้.