เกี่ยวกับเรา

บริษัท บ้านสมุนไพร ชัยมงคล จำกัด

บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด ได้ดำเนินการเป็นธุรกิจเครือข่าย โดยท่านประทาน ชัยมงคล ศรีอุดม ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ คลอโรฟิลล์ บริสุทธิ์ 100% ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จาก บริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น เพียงรายเดียวของประเทศไทย และ มี อ.ย. รับรองถูกต้องจากประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ 21-4-00449-1-0001